Техничка школа Ивањица у школској 2023/24. години у I разред уписаће ученике у следећа подручја рада, односно образовне профиле: