Стручни активи

1. Стручни Актив за школско развојно планирање

Чланови тима
1. Анкица Вучетић  – председник
2. Мирјана Ненадић – директор
3. Злата Златић Богдановић – стручни сарадник
4. Јасмина Мићић – наставник
5. Драган Раковић – наставник
6. Стефан Радоњић – наставник
7. Весна Чакаревић – секретар
8. Владимир Радоњић – представник локалне самоуправе
9. Ненад Бајић – представник родитеља
10. Сара Видић – представник ученика

2. Стручни актив за развој школског програма

Чланови тима
1. Биљана Марковић – председник
2. Мирјана Ненадић – директор
3. Чакаревић Весна – секретар
4. Ана Тотовић  – наставник
Руководиоци стручних већа:
6. Јелена Богдановић – Стручно веће наставника српског језика и  књижевности
7. Новица Петровић – Стручно веће наставника страних језика
8. Маричић Александар – Стручно веће друштвених наука
9. Милоратка Симеуновић – Стручно веће природних наука
10. Драга Милутиновић – Стручно веће наставника стручних предмета  машинства и обраде метала
11. Драгана Пешић – Стручно веће наставника стручних предмета шумарства  и  обраде дрвета
12. Милка Спасовић – Стручно веће наставника стручних предмета текстилства и кожарства
13. Милинко Богдановић – Стручно веће наставника стручних предмета трговине, угоститељства и туризма и економије,     права и администрације