Стручни активи

1. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Чланови тима
1. Мирјана Ненадић – председник
2. Дејан Вукићевић
3. Петар Савићевић-  члан
4. Биљана Марковић –  члан
5.. Милка Маричић -члан
6. Божидар Нешовановић – представник локалне самоуправе
7. Коџопељић Милка – представник родитеља
8. Јелена Пацић – представник ученика

2. Актив за школски развојни план

Чланови тима
1. Драгана Пешић – председник
2. Мирјана Ненадић – директор
3. Петар Савићевић
4. Бранка Ајдачић – наставник
5. Ивана Мићић – наставник
6. Божо Башић – наставник
7. Милка Маричић – наставник
8. Драга Милутиновић- наставник
9. Љубинка Бошковић – наставник
10. Анкица Вучетић – наставник
11. Ана Тотовић – наставник
12. Дејан Вукићевић