Историјат

Кратак историјат развоја Техничке школе у Ивањици

Почеци Техничке школе у Ивањици, датирају још од 1920. године, када је почела са радом Занатско трговачка школа, вршећи наставу у касним вечерњим сатима. Након десетак година, ова школа је прерасла у Стручну продужну школу. Тридесетих година, основана је и Занатска школа за женску радничку омладину у којој се обучавало за израду везених и чипканих рукотворина. Након завршетка рата, 1946. године, основана је Мешовита школа ученика у привреди ,,Браћа Симић“, којој је присаједињена и Женска радничка школа.

У годинама које следе, формирана је стручна настава за трговце 1955, године, а затим и настава за текстилну, столарску и дрвопрерађивачку струку.

До 1985, године, ова школа је радила у заједници са Гимназијом, под називом, средња школа ,,Венијамин Маринковић“, након чега се, решењем, одваја од ове установе и постаје самостална институција. Школа од тада носи назив средња школа ,,Моравичко-партизанске чете“. Те, 1985. године уписано је шест одељења првог разред, а исти је завршило завршило 169 ђака. Укупно је било 558 ђака.

Пошто је тада још увек било усмерено образовање, од трећег разреда, ученици су били у могућности да се одлуче за следеће смерове:

 • Текстилна струка – Конфекционар, ткач и плетач;
 • Трговинска струка – Продавац мешовите робе;
 • Дрвопрерађивачка струка – Столар;
 • Машинска струка – Механичар за текстилне машине и грађевински бравар:
 • Електротехничка струка – Погонски електричар и електромеханичар погона, Електромонтер мрежа и постројења.

Усмерено образовање укида се школске 1987/88, када се су ученици већ од првог разреда могли да бирају следеће смерове:

 • Машинска струка – Метало-стругар, метало-глодач Машин-бравар и бравар;
 • Електротехничка струка – Електромеханичар погона;
 • Економско-комерцијална струка са трговинском – Продавац, економски техничар;
 • Шумарска и дрвопрерађивачка струка – Техничар за примарну прераду дрвета.

Од 1993. године, па све до данас, школа носи назив ,,Техничка школа“.

Данас, школа броји око 530 ученика, распоређених у 22 одељења. Тренутно су заступљена следећа подручја рада:

 • Текстилство и кожарство,
 • Машинство и обрада метала,
 • Трговина, туризам и угоститељство,
 • Економија, право и администрација,
 • Шумарство и обрада дрвета.

Иако је суочавана са бројним тешкоћама у свом раду, проблемима простора, финансија, ова школа се може похвалити тиме да је изнедрила бројне генерације ученика који су водили привредни живот овог места и пронели име Ивањице надалеко.