Наставни кадар по стручним већима

1. СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

     РУКОВОДИЛАЦ:  Тотовић Ана

Чланови стручног већа
1. Богдановић Јелена
2. Павићевић Далиборка
3. Ристивојевић Милован
4. Тотовић Ана

2. СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИ ЈЕЗИЦИ

РУКОВОДИЛАЦ:  Ајдачић Бранка

Чланови стручног већа
1. Ајдачић Бранка
2. Бошковић Милица
3. Кривокућа Славица
4. Петровић Новица
5. Раденковић Милица

3. СТРУЧНО ВЕЋЕ  ДРУШТВЕНИХ НАУКА

     РУКОВОДИЛАЦ:  Башић Божо

Чланови стручног већа
1. Аџић Велимир
2. Башић Божо
3. Богдановић Ивица
4. Бошковић Владимир
5. Милекић Драган
6. Мићић Јасмина
7. Поледица Славко
8. Раковић Драган
9. Славковић Маја
10. Хаџић Ален

 

4. СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ, ИНФОРМАТИКЕ И ПРИРОДНИХ НАУКА

     РУКОВОДИЛАЦ:  Мићић Ивана

1. Богдановић Драгана
2. Даниловић Данијела
3. Стишовић Јелена
4. Кушић Јован
5. Луковић Љубица
6. Марковић Биљана
7. Мићић Ивана
8. Милосављевић Драгана
9. Симеуновић Милоратка

 

4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ТЕКСТИЛСТВА И КОЖАРСТВА

     РУКОВОДИЛАЦ:  Спасовић Милка

Чланови стручног већа
1. Бошковић Љубинка
2. Ђурђић-Василијевић Анђа
3. Кокошар Мирослав
4. Спасовић Милка

 

6. СТРУЧНО ВЕЋЕ ШУМАРСТВА И ОБРАДЕ ДРВЕТА

     РУКОВОДИЛАЦ:  Маричић Милка

Чланови стручног већа
1. Златић Милан
2. Маричић Милка
3. Коларевић Драгана
4. Петронијевић Јадранка
5. Чапрић Срећко

 

6. СТРУЧНО ВЕЋЕ МАШИНСТВА И ОБРАДЕ МЕТАЛА

     РУКОВОДИЛАЦ:  Луковић Маринко

Чланови стручног већа
1. Луковић Маринко
2. Милутиновић Драга
3. Павловић Десимир
4. Рабреновић Бобан
5. Танкосић Драган

 

7. СТРУЧНО ВЕЋЕ  ЕКОНОМИЈА, ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО

     РУКОВОДИЛАЦ:  Вучетић Анкица

Чланови стручног већа
1. Богдановић Милинко
2. Вучетић Анкица
3. Ненадић Срећко
4. Мирковић Немања
5. Зорнић Светлана
6. Јовановић Драгана
7. Поповић Вуловић Драгана
8. Радовановић Славомир
9. Радоњић Стефан