1. СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

    РУКОВОДИЛАЦ:  Богдановић Јелена

Чланови стручног већа
1. Богдановић Јелена
2. Павићевић Далиборка
3. Тотовић Ана

 

2. СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИ ЈЕЗИЦИ

     РУКОВОДИЛАЦ:  Петровић Новица

Чланови стручног већа
1. Ајдачић Бранка
2. Кривокућа Славица
3. Петровић Новица

 

3. СТРУЧНО ВЕЋЕ  ДРУШТВЕНИХ НАУКА

     РУКОВОДИЛАЦ:  Маричић Александар

Чланови стручног већа
1. Башић Божо
2. Богдановић Ивица
3. Бошковић Владимир
4. Маричић Александар
5. Мићић Јасмина
6. Поледица Славко
7. Раковић Драган
8. Славковић Маја

 

4. СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ, ИНФОРМАТИКЕ И ПРИРОДНИХ НАУКА

     РУКОВОДИЛАЦ:  Мићић Ивана

1. Богдановић Драгана
2. Даниловић Данијела
3. Луковић Љубица
4. Марковић Биљана
5. Мићић Ивана
6. Симеуновић Милоратка
7. Милосављевић Драгана

 

5. СТРУЧНО ВЕЋЕ ТЕКСТИЛСТВА И КОЖАРСТВА

     РУКОВОДИЛАЦ:  Спасовић Милка

Чланови стручног већа
1. Бошковић Љубинка
2. Ђурђић-Василијевић Анђа
3. Кокошар Мирослав
4. Спасовић Милка

 

6. СТРУЧНО ВЕЋЕ ШУМАРСТВА И ОБРАДЕ ДРВЕТА

     РУКОВОДИЛАЦ:  Маричић Милка

Чланови стручног већа
1. Бојовић Славица
2. Златић Милан
3. Маричић Милка
4. Пешић Драгана
5. Чапрић Срећко

 

7. СТРУЧНО ВЕЋЕ МАШИНСТВА И ОБРАДЕ МЕТАЛА

    РУКОВОДИЛАЦ:  Милутиновић Драга

Чланови стручног већа
1. Луковић Маринко
2. Милутиновић Драга
3. Павловић Десимир
4. Рабреновић Бобан

 

8. СТРУЧНО ВЕЋЕ  ЕКОНОМИЈА, ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО

     РУКОВОДИЛАЦ:  Вучетић Анкица

Чланови стручног већа
1. Богдановић Милинко
2. Вучетић Анкица
3. Ненадић Срећко
4. Мирковић Немања
5. Зорнић Светлана
6. Јовановић Драгана
7. Поповић Вуловић Драгана
8. Радовановић Славомир
9. Радоњић Стефан