Тимови у техничкој школи

1. Тим за инклузивно образовање

Чланови тима
1. Злата Златић Богдановић (руководилац)
2. Далиборка Карапетровић
3. Славица Бојовић
4. Родитељ ученика који похађају наставу по основу ИОП-а
5. Одељењске старешине ученика који похађају наставу по ИОП-у.

 

2. Тим за самовредновање и вредновање рада школе

Чланови тима
1. Немања Мирковић (руководилац)
2. Милица Бошковић
3. Маја Славковић
4. Стефан Радоњић
5. Милка Маричић
6. Славко Поледица
7. Бобан Рабреновић
8. Драгана Јовановић
9. Стручни сарадник
10. Представник родитеља
11. Ученик

 

3. Тим за заштиту  од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Чланови тима
1. Злата Златић Богдановић (руководилац)
2. Мирјана Ненадић
3. Мирослав Кокошар
4. Божо Башић
5. Представник родитеља
6. Ученик

 

4. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Чланови тима
1. Милан Златић (руководилац)
2. Љубинка Бошковић
3. Десимир Павловић
4. Срећко Чапрић
5. Милка Спасовић
6. Драгана Поповић Вуловић

 

5. Тим за сарадњу са локалном самоуправом

Чланови тима
1. Драгана Богдановић (руководилац)
2. Мирјана Ненадић
3. Милица Бошковић
4. Владимир Бошковић

 

6. Тим за медијску промоцију школе

Чланови тима
1. Милка Спасовић (руководилац)
2. Милоратка Смеуновић
3. Милан Златић
4. Маринко Луковић
5. Милинко Богдановић
6. Мирјана Ненадић
7. Бранка Ајдачић

 

7. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Чланови тима
1. Мирјана Ненадић (руководилац)
2. Злата Златић Богдановић
3. Чланови Педагошког колегијума
4. Представник родитеља
5. Представник Школског одбора и Савета родитеља

8. Тим за професионални развој

Чланови тима
1. Јасмина Мићић (руководилац)
2. Драгана Поповић Вуловић
3. Драган Раковић
4. Срећко Ненадић
5. Злата Златић Богдановић
6. Љубица Луковић
7. Маја Славковић
8. Милка Маричић