Тимови у техничкој школи

1. Тим за инклузију

Чланови тима
1. Љубинка  Бошковић (руководилац)
2. Дејан Вукићевић
3. Анђа Василијевић-Ђурђић
4. Милован Ристивојевић
5. Милка Маричић
6. Родитељ ученика са ИОП-ом

 

2. Тим за самовредновање

Чланови тима
1. Ален  Хаџић (руководилац)
2. Милица Раденковић
3. Милинко Богдановић
4. Јасмина Мићић
5. Далиборка Карапетровић
6. Драган Раковић

 

3. Тим за заштиту и превенцију ученика од дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања

Чланови тима
1. Дејан Вукићевић (руководилац)
2. Мирјана Ненадић
3. Петар Савићевић
4. Мирослав Кокошар
5. Божо Башић
6. Драгана Јовановић
7. Милан Златић
8. Мира Аџић
9. Ненад Чоловић

 

4. Тим за друштвене, хуманитарне и спортске активности

Чланови тима
1. Владимир Бошковић (руководилац)
2. Срећко Ненадић
3. Велимир Аџић
4. Немања Мирковић
5. Јасмина Мићић

 

5. Тим за културна и јавне делатности школе

Чланови тима
1. Милица Бошковић (руководилац)
2. Ивица Богдановић
3. Ана Тотовић
4. Јован Кушић
5. Славомир Радовановић

 

6. Тим за каријерно вођење и саветовање

Чланови тима
1. Милинко Богдановић (руководилац)
2. Дејан Вукићевић
3. Божо Башић
4. Стефан Радоњић
5. Милан Златић
6. Маја Славковић

 

7. Тим за здравствену заштиту

Чланови тима
1. Драгана Поповић-Вуловић (руководилац)
2. Јелена Богдановић
3. Дејан Вукићевић
4. Јелена Стишовић

 

8. Тим за социјалну заштиту

Чланови тима
1. Драгана Јовановић (руководилац)
2. Дејан Вукићевић
3. Славко Поледица
4. Ивана Мићић
5. Одељенске старешина по потреби

 

9. Тим за заштиту животне средине

Чланови тима
1. Славица Бојовић (руководилац)
2. Анђа Ђурђић Василијевић
3. Милка Спасовић
4. Десимир Павловић

10. Тим за сарадњу са породицом

Чланови тима
1. Дејан Вукићевић (руководилац)
2. Мирјана Ненадић
3. Новица Петровић
4. Петар Савићевић
5. Љубица Луковић
6. Драгана Милосављевић
7. Одељенске старешине – по потреби

 

11. Тим за стручно усавршавање наставника Техничке школе

Чланови тима
1. Кривокућа Славица (руководилац)
2. Мирјана Ненадић
3. Милоратка Симеуновић
4. Дејан Вукићевић
5. Руководиоци стручних већа

 

12. Тим за сарадњу са локалном самоуправом

Чланови тима
1. Драгана Богдановић (руководилац)
2. Мирјана Ненадић
1. Новица Петровић
3. Јелена Богдановић
4. Ивица Богдановић
5. Милица Бошковић
6. Владимир Бошковић

 

13. Тим за маркетинг школе

Чланови тима
1. Милка Спасовић (руководилац)
2. Милан Златић
1. Маринко Луковић
3. Милоратка Симеуновић
4. Мирјана Ненадић
5. Илија Татовић

 

14. Тим за израду Годишњег плана рада

Чланови тима
1. Мирјана Ненадић  (руководилац)
2. Драгана Богдановић
3. Петар Савићевић
4. Бобан Рабреновић
5. Срећко Ненадић
6. Илија Татовић
7. Саша Вукашиновић – (представник ШО)

 

15. Тим за израду школског сајта

Чланови тима
1. Бобан Рабреновић (руководилац)
2. Срећко Ненадић
3. Новица Петровић

16. Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе

Чланови тима
1. Дејна Вукићевић (руководилац)
2. Мирјана Ненадић
3. Данијела Даниловић
4. Ален Хаџић
5. Драгана  Пешић
6. Саша Вукашиновић – (представник ШО и Савета родитеља)
7. Божидар Нешовановић (представник Локалне самоуправе)