Радно време административних радника и помоћног особља

Извршиоци Пре подне По подне
Директор 07:00-14:00 13:00-20:00
Педагог 08:00-15:00
Библиотекар 08:00-11:00 12:00-15:00
Административно особље 07:00-14:00
Домар 06:30-13:30 13:30-20.30
Котлар 06:30-13:30 13:30-20.30
Спремачице 06:30-13:30 13:30-20.30