Савет родитеља

Чланови савета родитеља Техничке школе у Ивањици именованих у септембру 2019. године

Разред /
Одељење
Презиме и име
I/1 Оцокољић Мирјана
I/2 Милка Нешковић
I/3 Лукић Тања
I/4 Николић Олга
I/5 Коџопељић Милка
Разред /
Одељење
Презиме и име
II/1 Оцокољић Мирјана
II/2 Парезановић Славко
II/3 Стефановић Драгана
II/4 Аџић Мирјана
Разред /
Одељење
Презиме и име
III/1 Павловић Весна
III/2 Цветковић Радослав
III/3 Оцокољић Светлана
III/4 Ђорђевић Миљан

 

Разред /
Одељење
Презиме и име
IV/1 Живковић Биљана
IV/2 Ивковић Тајана
IV/3 Маркељић Драгана
IV/4 Чоловић Споменка
IV/5 Перуничић Марија