Подручје рада:
Текстилство и кожарство

Смер: Техничар дизајна одеће

Степен: IV

Као једно од пет подручја рада Текстилство и кожарство у оквиру техничке школе Ивањица присутно је са традицијом дугом од 50 година.

Кроз школу су прошле многе генерације које су запослење пронашле широм земље, а један део ученика је са успехом наставио школовање на вишим и високим школама у како у области струке тако и у другим техничким и природним струкама.

Са кризом у текстилној индустрији дошло је до потребе за иновирањем наставних планова и програма у школовању кадрова за рад у текстилу увођењем нових образовних профила који представљају спој текстила и уметности.

Наставу у савремено опремељеним кабинетима-атељеу за цртање и сликање, специјализованој учионици за текстилне материјале и текстилној радионици обавља стручан наставни кадар са дугогодишњим стажом и великим искуством на пољу дизајнирања и моделовања одеће, односно практичном раду у производњи одеће.

Tekstilstvo praksa 1 Kabinet za tekstilstvo 1

Atelje 1

Ученици поред класичних текстилних предмета везаних за познавање материјала, технологију, конструкцију и моделовање одеће, изучавају и предмете везане за уметност – цртање и сликање, теорију форме, дизајн и сл. На овај начин ученици као будући дизајнери – модни креатори оспособљавају се за самостални рад на креирању и изради идејних решења нових одевних предмета.

Тehnicka skola Ivanjica - Rad-1