Школски одбор

Чланови школског одбора Техничке школе

Представници запослених
1. Бошковић Владимир
2. Драгана Богдановић
3. Вучетић Анкица
Представници савета родитеља
4. Вукашиновић Саша
5. Оцокољић Светлана
6. Мићић Милисав
Представници локалне самоуправе
7. Радоњић Александар
8. Стаменић Иван
9. Нешовановић Божидар