Чланови школског одбора Техничке школе

Представници запослених
1. Славица Кривокућа
2. Милинко Богдановић
3. Срећко Ненадић
Представници савета родитеља
4. Ненад Бајић
5. Љиљана Танкосић
6. Наталија Сретеновић
Представници локалне самоуправе
7. Александар Радоњић
8. Иван Стаменић
9. Ивана Радовић