Подручје рада:
Економија, право и администрација

Смер: Економски техничар

Степен: IV

У оквиру Техничке школе Ивањица као једно од пет подручја рада налази се и Економија, право и администрација – смер Економски техничар.

Школске 2012/2013. године завршила је прва генерација Економских техничара, као једно од најбољих генерација које су постојале у овој установи са традицијом и реномеом. Кроз ову школу су прошле многе генерације економаца које су запослење пронашле широм земље, а један део ученика је са успехом завршио школовање на високим школама како у области струке тако и у другим струкама. А велике наде полажемо и у генерације које тек долазе….

Настава у оквиру смера за економске техничаре се поред класичних учионица обавља и у савремено опремљеним информатичким кабинетима у групама где сваки ученик ради на посебном рачунару. Наставу обављају стручни наставни кадарови са дугогодишњим стажом и великим искуством на пољу економске струке. Ученици обављају праксу у предузећима различите делатности на територији општине Ивањица и оспособљавају се за самостални рад у области везаној за економију.

У оквиру овог смера ученици стичу потребна знања и вештине за вођење књиговодствене евиденције, креирање и рад са документацијом, као и овладавање економском терминологијом која је повезана у целине кроз различите стручне предмете у области економије. Све ово даје могућност запослења у готово свим гранама привреде.

Знање и вештине који су стечени током четворогодишњег школовања, омогућава ученицима овог смера успешан наставак школовања на великом броју факултета и високих школа струковних студија, посебно на онима  где се изучавају и примењују економске науке, односно менаџмент.

Уколико себе видиш као будућег економисту – менаџера, а желиш да овладаш тим знањем и вештинама ми смо право место за тебе.