Подручје рада:
Шумарство и обрада дрвета

Смер: Техничар за обликовање намештаја и ентеријера – оглед

Степен: IV

У  оквиру техничке школе већ годинама постоји дрвна школа која  је одшколовала   велики број генерација ученика различитих смерова попут техничара за финалну обраду  дрвета, техничара за примарну обраду дрвета, столара.

Дрвна школа је освајач бројних првих, других и трећих места на  републичким такмичењима у оквиру дрвне струке.

Drvna struka takmicenje

У оквиру школе је тренутно актуелан смер – техничар за обликовање намештаја и  ентеријера  који представља спој техничке и уметничке школе.

Уписивањем  овог смера стичу се  знања везана за:

 • Слободоручно, техничко и цртање коришћењем рачунара применом AutoCad програмског пакета.
 • Стилове намештаја кроз епохе, врсте намештаја, његовој  функцији, примени  и   распоређивању  у  простору.
 • Машине и технолошке операције потребне за израду свих врста намештаја, грађевинске столарије и осталих производа од  дрвета.
 • Начине површинске обраде дрвета (улепшавања дрвета).
 • Структуру производне документације.
 • Организацију и контролу  производње, маркетинга и предузетништва.

Из ових знања проистичу вештине:

 • Пројектовање намештаја и осталих производа од дрвета.
 • Израде техничко-технолошке документације.
 • Контроле квалитета намештаја и процеса производње.
 • Израде калкулација и понуда.
 • Пословног и предузетничког начина мишљења.

Наставним планом и програмом  овог смера предвиђено је стицање знања и вештина која могу олакшати наставак школовања.

Завршетком овог смера ученицима је омогућена проходност на велики број друштвених, природних и техничких факултета.