Ваннаставни кадар

Име и презиме Радно место
Савићевић Петар Секретар школе
Богдановић Милинко Руководилац рачуноводства
Бојовић Милка Руководилац рачуноводства
Бојовић Милка Административно-финансијски радник
Јекић Миле Домар
Видић Славиша Помоћни радник
Живановић Снежана Помоћни радник
Стефановић Драгана Помоћни радник
Новаковић Радијана Помоћни радник
Лаковић Душанка Помоћни радник
Матовић Биљана Помоћни радник
Матовић Биљана Помоћни радник
Павловић Десимир Одржавање машина
Павловић Десимир Одржавање рачунара