Ваннаставни кадар

Име и презиме Радно место
Чакаревић Весна Секретар школе
Зорнић Светлана Руководилац рачуноводства
Бојовић Милка Руководилац рачуноводства
Бојовић Милка Административно-финансијски радник
Јекић Миле Домар
Видић Славиша Помоћни радник
Дабовић Злата Помоћни радник
Стефановић Драгана Помоћни радник
Новаковић Радијана Помоћни радник
Лаковић Душанка Помоћни радник
Матовић Биљана Помоћни радник