У петак 13.10.2023. године, у Техничкој школи одржан је семинар под називом “Учење кроз интегративну наставу” .

Приоритетна област програма је методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Циљ програма је оснаживање наставника за примену интегративне наставе, повезивање више наставних предмета, као и унапређивање компетенција директора и стручних сарадника у педагошко – инструктивном раду.

Садржај семинара је реализован преко следећих тема:

  • Упознавање и увођење у програм
  • Планирање интегративних часова
  • Међупредметне компетенције у интегративној настави и диференцирана настава
  • Израда сценарија часа интегративне наставе
  • Рефлексија и евалуација

Током семинара наставници су се упознали са:

  • могућностима интеграције сродних садржаја из различитих и сродних наставних предмета,
  • могућностима интеграције садржаја који улазе у исту образовну област или исти образовни блок,
  • могућностима интеграције садржаја међусобно удаљених наставних области.