У периоду од 07.-09.10.2022. године, у Техничкој школи одржан је семинар под називом “Активно учење – 1. део”.

Циљ програма јесте осавремењивање наставног процеса, кроз промену положаја ученика у школи, путем нових и савремених метода рада у настави помоћу којих ученик постаје активан субјект у стицању знања, а што све доводи до јединства процеса учења и наставе.

Тродневне активности у оквиру семинара омогућиле су нашим наставницима да прошире сазнања о циљевима наставе, методама наставе и учења, као и о улози наставника и ученика у наставном процесу.