Упис ученика у I разред Техничке школе за школску 2022./2023. годину обавиће се у следећим терминима:

– од 14.07.2022. године у 8ч до 20.07.2022. године у 24ч (четвртак-среда) – Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга).

– 14. и 15.07.2022. године, 8-15ч (четвртак и петак) – Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи.

– 16.07.2022. године, 08-15ч (субота) –Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи.