У Техничкој школи 4. и 5. децембра 2014. године, одржан је семинар са темом „Менаџмент квалитета и стандардизација у образовању“.

Циљ семинара је унапређење знања и вештина у области менаџмента квалитета у систему образовања у циљу ефикаснијег организационог управљања.

Предавачи проф. др Јован Филиповић, редовни професор Факултета организационих наука у Београду и асистент Младен Ђурић, током дводневног семинару обрадили су следеће теме:

  • основе квалитета,
  • менаџмент квалитета у образовању,
  • примена серије стандарда ISO 9000 у образовању,
  • друштвена одговорност образовне институције.

Семинару је присуствовало 30 наставника техничке школе.